Dostęp do Aktualnych Cen z poziomu Excel’a oraz SQL’a

Dostęp do danych “Aktualne Ceny” z poziomu EXCEL’a

 1. Ściągamy archiwum poniższe archiwum zip.
 2.  Rozpakowujemy archiwum
 3. Z podkatalogu AktualneCeny otwieramy plik AktualneCeny za pomocą Excel’a.
 4. Przy komunikacie „Tan plik pochodzi z lokalizacji internetowej i może być niebezpieczny…” – wciskamy Włącz Edytowanie.
 5. Przy komunikacie „Makra zostały wyłączone” – wciskamy Włącz Zawartość.
 6. W tym momencie następuje odczyt z pliku bazy danych Porównywarki Cen Dystrybutorów IT i zawartość zakładki AktualneCeny jest transferowana do Excel’a.
 7. Uwaga jeżeli Porównywarka Cen dystrybutorów Sprzętu IT została zainstalowana w innym katalogu niż c:\resellerinfo12 należy:
  1. Otworzyć VBA Edytor, wciskając (Alt+F11)
  2. Kliknąć w SQLDemo:
  3. W nowo otwartym oknie odnajdujemy linie:

testFile = „C:\ResellerInfo12\prod.db”

i zamieniamy ją na ścieżkę gdzie zainstalowaliśmy Porównywarkę Cen Dystrybutorów Sprzętu IT. Proszę zauważyć, iż na końcu znajduje się plik bazy danych „prod.db” i nie należy go zmieniać.

Jeżeli porównywarką była zainstalowana w katalogu c:\ResellerInfop30 wówczas linia ta powinna wyglądać tak:

testFile = „C:\ResellerInfo30\prod.db”

Zakładając, że oprogramowanie Porównywarki Cen dystrybutorów IT zlokalizowane jest w katalogu ResellerInfo30.

 

 

 

 

Dostęp do danych “Aktualne Ceny” z poziomu zapytań SQLowych

 1. Ściagamy program SQL Browser – http://downloads.sourceforge.net/project/sqlitebrowser/sqlitebrowser/2.0%20beta1/sqlitebrowser_200_b1_win.zip?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fsqlitebrowser%2F&ts=1331944093&use_mirror=kent
 2. Rozpakowujemy
 3. Uruchamiamy plik SQLite Database Browser 2.0 b1
 4. Wybieramy File – Open i wskazujemy plik prod z katalogu instalacyjnego Porównywarki Dystrybutorów Sprzętu IT
 5. Wybieramy Zakładkę  ExecuteSQL i w SQL string wklejamy zapytanie (proszę ręcznie poprawić znaki ‘):

Select

t1.part_number PartNo,

strftime(‘%Y-%m-%d  %H:%M’, datetime(date_refresh/1000, ‘unixepoch’)) as Data,

seller_count IloscDystryb,

product_available StanMagazynu,

product_desc Opis, min_price CenaMax,

max_price CenaMin,

product_comment Komentarz

from AL_PRODUCT_STORE_PRICE_HISTORY

t1 inner join

(SELECT part_number, max(id) as max_id FROM AL_PRODUCT_STORE_PRICE_HISTORY group by 1) t2

on (t1.id = t2.max_id);

Tak jak poniżej:

Uwaga – po zapytaniu, a więc po linijce „on (t1.id = t2.max_id);” nie może być pustej linii.

Wybieramy Execute query – powoduje to wyświetlenie danych podobnie jak to ma miejsce w Porównywarce Dystrybutorów IT, tyle, że z poziomu SQLa, którego możemy obrabiać w dowolny sposób.