Sprawdzenie poprawności logowania

Nie jesteś przekonany czy podane przez Ciebie dane logowania do stron dystrybutorów są poprawne. Za pomocą opcji sprawdź logowanie następuje testowe logowanie do stron dystrybutorów. Może to wykonać zarówno użytkownik systemu, jaki i administrator.